Logo
Potrebujete radu? Volajte!
08:00 - 16:00
0 ks
za 0,00 €
Nákupný košík je prázdny
Potrebujete poradiť? Neváhajte nás kontaktovať.
Blog
10.01.2023
Ako na kolesové skrutky a matice
Výber správnej skrutky alebo matice je extrémne dôležitý a netreba ho podceňovať. Zvolenie nesprávneho uchytenia disku na náboj môže mať za následok c... čítať celé
Zobraziť všetky články
 1. Úvod
 2. Vrátenie tovaru
Vrátenie tovaru

Vrátenie tovaru

Naši zákazníci majú právo na tzv. odstúpenie od zmluvy v lehote do 14 dní od kúpy tovaru prostredníctvom internetového obchodu.

Zákazník má možnosť odstúpenia od zmluvy na základe zákona č. 102/2014o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku.

Lehota na odstúpenie od zmluvy

Lehota 14 dní sa počíta od dátumu prevzatia tovaru zákazníkom. Tovar sa považuje za prevzatý okamihom, keď spotrebiteľ (alebo ním určená tretia osoba s výnimkou dopravcu) prevezme všetky časti objednaného tovaru. To znamená, že odovzdanie tovaru dopravcovi (na pošte alebo kuriérovi) z našej strany nie je možné považovať za prevzatie tovaru.

Ak si zákazník objednal viacero produktov v jednej objednávke a tieto produkty mu dodávame po častiach, potom sa tovar považuje za prevzatý až v okamihu, keď zákazník prevezme posledný dodaný tovar.

Upozorňujeme, že lehota na odstúpenie sa začína dňom, ktorý nasleduje po prevzatí tovaru. Ak posledný deň tejto lehoty pripadne na sobotu, nedeľu alebo štátny sviatok, posledným dňom lehoty je najbližší nasledujúci pracovný deň.

Zákazník môže odstúpiť od zmluvy aj pred prevzatím tovaru.

Tu si stiahnete formulár na odstúpenie od zmluvy.

Kedy zákazník nemôže odstúpiť od zmluvy

Zákazník nemôže odstúpiť od zmluvy a vrátiť vám tovar či služby bez udania dôvodu v týchto prípadoch:

 • tovar vyhotovený na objednávku či na zákazku (tovar zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa),
 • tovar, ktorý podlieha rýchlemu zníženiu akosti alebo skaze (potraviny, zákusky, torty),
 • tovar uzavretý v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený (spodné prádlo, sterilné balenia a pod.),
 • rozbalené CD, DVD, počítačové hry (predaj zvukových záznamov, obrazových záznamov, zvukovoobrazových záznamov, kníh alebo počítačového
  softvéru predávaných v ochrannom obale, ak spotrebiteľ tento obal rozbalil),
 • noviny, časopisy a nezabalené knihy (predaj periodickej tlače s výnimkou predaja na základe dohody o predplatnom a predaj kníh nedodávaných v
  ochrannom obale),
 • tzv. digitálny download – poskytovanie elektronického obsahu inak ako na hmotnom nosiči, ak sa jeho poskytovanie začalo s výslovným súhlasom spotrebiteľa a spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy,
 • predaj tovaru alebo poskytnutie služby, ktorých cena závisí od pohybu cien na finančnom trhu, ktorý predávajúci nemôže ovplyvniť a ku ktorému môže dôjsť počas plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy,
 • predaj tovaru, ktorý môže byť vzhľadom na svoju povahu po dodaní neoddeliteľne zmiešaný s iným tovarom,
 • preprava tovaru, nájom automobilov, poskytnutie stravovacích služieb alebo poskytnutie služieb súvisiacich s činnosťami v rámci voľného času a podľa ktorej sa predávajúci zaväzuje poskytnúť tieto služby v dohodnutom čase alebo v dohodnutej lehote,
 • vykonanie naliehavých opráv alebo údržby, o ktoré spotrebiteľ výslovne požiadal predávajúceho (to neplatí pre zmluvy o službách a zmluvy, ktorých predmetom je predaj iného tovaru ako náhradných dielov potrebných na vykonanie opravy alebo údržby, ak boli uzavreté počas návštevy predávajúceho u spotrebiteľa a spotrebiteľ si tieto služby alebo tovary vopred neobjednal),
 • poskytnutie služby, ak sa jej poskytovanie začalo s výslovným súhlasom spotrebiteľa a spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy po úplnom poskytnutí služby, a ak došlo k úplnému poskytnutiu služby,
 • predaj alkoholických nápojov, ktorých cena bola dohodnutá v čase uzavretia zmluvy, pričom ich dodanie je možné uskutočniť najskôr po 30 dňoch a ich cena závisí od pohybu cien na trhu, ktoré predávajúci nemôže ovplyvniť

Ako si zákazník môže uplatniť právo na odstúpenie od zmluvy

Spotrebiteľ si môže uplatniť právo na odstúpenie od zmluvy a vrátenie tovaru v písomnej podobe. Môže použiť vyššie spomínaný formulár, ale takisto môže použiť vlastný formát vyhlásenia – môže ho napísať aj rukou. Zákazník nám môže vyhlásenie o odstúpení od zmluvy odoslať aj e-mailom alebo aj na USB kľúči.

Zákazník má právo na odstúpenie od zmluvy aj v prípade, že oznámenie odoslal hoci aj v posledný deň lehoty. Zákon hovorí o odoslaní, nie o doručení. Ak by sme vyhlásenie o odstúpení od zákazníka nedostali, ale zákazník má doklad o odoslaní (napríklad potvrdenie z pošty), potom sa za deň doručenia oznámenia považuje deň, kedy ho zákazník odoslal.

V prípade pochybností o odoslaní či doručení vyhlásenia o odstúpení od zmluvy, je na zákazníkovi, aby preukázal jeho odoslanie.

Naše povinnosti

Vrátenie platby

Ak zákazník odstúpi od zmluvy, potom mu musíme najneskôr do 14 dní vrátiť peniaze, za tovar alebo službu, ktoré zákazník uhradil v súvislosti s objednávkou, od ktorej odstupuje.

Platbu musíme zákazníkovi vrátiť rovnakým spôsobom, ako použil pri platbe. Ak zákazník platil v hotovosti, musíme mu vrátiť hotovosť. Ak zákazník platil kartou, pripíšeme mu peniaze na kartu. Ak zákazník platil bankovým prevodom, vrátime mu peniaze na jeho účet.

Spôsob platby môžeme zmeniť, ale len v prípade, ak s tým zákazník súhlasí. Podmienkou je, že zákazníkovi nesmú byť účtované žiadne poplatky.

Vrátenie poštovného

Ak zákazník odstúpi od zmluvy, musíme mu vrátiť aj náklady na poštovné.

Odoslanie platby

Platbu za tovar zákazníkovi nemusíme odoslať dovtedy, kým nám nebude pôvodný tovar doručený späť od zákazníka alebo kým zákazník nepreukáže, že tovar už odoslal (napríklad potvrdením od kuriéra).

V prípade, že sme zákazníkovi prisľúbili vyzdvihnutie tovaru, ktorý vracia, potom peniaze môžeme odoslať po vyzdvihnutí tovaru od zákazníka alebo po prevzatí tovaru kuriérom.

Povinnosti zákazníka

Zákazník je povinný najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia zmluvy zaslať tovar späť alebo ho nám ho osobne priniesť. To samozrejme neplatí v prípade, ak sme zákazníkovi prisľúbili, že tovar prevezmeme u zákazníka.

Aj v tomto prípade zákon hovorí o odoslaní a nie doručení tovaru. To znamená, že zákazník môže odoslať tovar hoci aj v 14. deň odo dňa odstúpenia od zmluvy (a v skutočnosti nám bude tovar doručený o niekoľko dní neskôr).

Zákazník hradí poštovné za odoslanie tovaru sám. To neplatí v prípade, ak sme zákazníkovi prisľúbili vyzdvihnutie tovaru u neho (ani v prípade kuriérskej služby).

Zákazník musí pre uplatnenie práva na odstúpenie od zmluvy predložiť originál dokladu o kúpe, z ktorého je zrejmé u koho, kedy, čo a v akej cene bolo zakúpené. Ak takýto doklad zákazník nemá, nemôže si uplatniť právo na odstúpenie od zmluvy.

Opotrebenie a používanie tovaru

Zákazník má právo tovar rozbaliť a odskúšať, aby zistil jeho vlastnosti a funkčnosť. Ak je tovar poškodený, rozbitý alebo nefunkčný, vtedy je už zákazník za takéto zníženie hodnoty tovaru zodpovedný.

Ak napríklad zákazník odbalil mobil a stiahol ochrannú fóliu z displeja, má na to právo. Ak ale zákazník poškrabal displej, máme právo od zákazníka požadovať úhradu škody (výmena displeja) (ale nesmieme mu to odrátať od vrátenej sumy, škodu si môžeme nárokovať len dohodou alebo súdnou cestou).

Nesmieme zákazníkovi v obchodných podmienkach určovať podmienku, že tovar musí vrátiť neotvorený, nerozbalený a v nepoškodenom obale. Na to, aby zákazník mohol tovar vyskúšať, ho samozrejme musí rozbaliť.

Výmena tovaru

Ak si zákazník praje u nás vymeniť tovar napríklad za inú veľkosť, potom postupujeme rovnako ako pri odstúpení od zmluvy. To znamená, že zákazník odstúpi od zmluvy, vráti nám tovar a my mu predáme nový tovar (inú veľkosť). Vrátenie tovaru sa nerieši cez reklamáciu (zákazník si neuplatňuje právo na zodpovednosť za vady výrobku), pretože nejde o vadu výrobku.

Predaj firmám alebo živnostníkom

Právo na odstúpenie od zmluvy má podľa zákona len spotrebiteľ.

Spotrebiteľom je podľa zákona č. 250/2007 o ochrane spotrebiteľa:

"fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy  nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania."

To v praxi znamená, že ak zákazník v objednávke uviedol identifikačné údaje o svojom podnikaní (IČO, DIČ alebo IČ DPH), potom takýto zákazník nemá právo na odstúpenie od zmluvy.

Ak takýto zákazník bude chcieť vrátiť tovar tovar, nemá na to právo zo zákona a je len na našej dobrej vôli, či mu vyjdeme v ústrety.

To sa týka aj tovaru, ktorý si zákazník bez udania firemných údajov objedná do firmy, pričom je zjavné, že ho bude používať pri výkone zamestnania (napr. ochranný odev či pracovné pomôcky).

Právo na odstúpenie od zmluvy takisto nemajú zákazníci, ktorí nakupujú tovar zjavne pre účely výkonu svojho povolania – zákon konkrétne hovorí napríklad o autorizovaných architektoch, autorizovaných stavebných inžinieroch a advokátoch.

Nezmeškajte akcie, novinky a TOP ponuky!
Môžete sa hocikedy odhlásiť. Správy posielame max. 1x do týždňa

 

Ako nás nájdete

Prevádzkovateľ eshopu:

AUTOCENTRUM Mikšová, s.r.o.

Mikšová 121 (obec pri BY, nie ulica)

014 01 Bytča

 

Prečo my?

26 000+ spokojných zákazníkov

Odborná telefonická a mailová podpora

Možnosť osobného odberu a odskúšania tovaru

Vlastná montážna dielňa - 200m2

Dlhoročné skúsenosti v obore

Možnosť montáže zakúpeného tovaru

Pri objednávke nad 99€ doprava zdarma

Potrebujete poradiť?
Logo
08:00 - 16:00
© Copyright 2011 – 2023 AUTOESHOP.sk
Vytvorené na Eshop-rychlo.skEshop-rychlo.sk